top of page
  • mervesevinc

1.Seviye Reikide Çakralar, İşlevleri ve Konumları

Reiki yaparken çakralar yol haritanız gibidir. Çakraların nerede konumlandığını ve görevlerini öğrendiğinizde uyguladığınız Reiki el pozisyonları da anlam kazanacaktır.Bugün Batıda kullanılan çakra sistemi Hindistan kaynaklı olsa da birçok kültürde benzer sistem­ler geliştirilmiştir.  Her çakra kendi bölgesindeki organları düzenler. Reiki şifası baş bölgesinden başlar ve aşağıya (ayaklara) doğru de­vam eder.


“Reiki’nin başla ilgili üç pozisyonu Taç çakra ve Üçüncü Göz merkezlerini kapsar. Taç çakra kafa­nın tepe noktasının hafif gerisinde bulunmaktadır. Fiziksel olarak beyin epifizi ile alakalıdır. Bu nok­ta insanların ruhsallıkla bağlantı noktası olup beyaz veya menekşe rengiyle temsil edilir”. Taç çakrası, ruhsal rehberlerin algılanma noktasıdır. Ardından altıncı çakra yani Üçüncü Göz gelir. Yeri iki göz arasındaki noktanın üstüdür ve hipofiz beziyle ilgi­lidir. Burası ruhsal algının ve evrensel birliğin çakrasıdır. Çakranın rengi de çivit mavisidir (indigo) veya mordur. Fiziksel şifada Taç çakra ve al­tıncı çakra (üçüncü göz) beyin, gözler ve merkezi sinir sistemi ile ilgili sorunları kapsar. 


Boğaz çakrası ense kökünde olup tiroid bezleriyle ilgisi bulunmaktadır. Rengi açık mavi; işlevi ise hem ruhsal hem de fiziksel iletişim­dir. Konuşmanın riskli kabul edildiği bir dünyada birçok insan boğaz çakrası tedavisine muhtaç du­rumdadır. Duygular bu düzeyde ifade edilir ve yaratıcılık da bu noktada konumlanmıştır. Bu çakrayla ilgili şifalar boğazla ilgili her türlü sorunu kapsar - üşütmeler, sahne korkusu, tiroid beziyle ilgili so­runlar, gırtlak kanseri vesaire. 


Onun altında ise Kalp çakrası bulunmaktadır; göğüs kemiğinin altında olup fizik­sel olarak kalp veya timüs beziyle alakalıdır. Kalp merkezi için genellikle iki renk kullanılır: Birincisi ve önde geleni yeşil, İkincisi de gül rengidir (pem­be). Tüm duygularda olduğu gibi evrensel aşk ve başkalarına duyulan sevginin kaynağı da kalptir. Üzüntü, keder ve kalple ilgili fiziksel sorunlar modern toplumda yaygınlık göstermektedir. Dolayısıyla çoğumuzun kalp ve duygu şifasına ihtiyacı bulun­maktadır.


Solar plexus ise alt ka­burgaların arasındaki noktadadır. Rengi sarıdır. Bu­rası erkeklerin güç merkezidir ve bedende dolaşan enerji burada özümsenir. Alınan gıdalar da burada özümsenir- fiziksel karşılığı pankreas veya karaci­ğerdir. 

Ayrıca güçle ilgili konuların ve güç dengesi­nin merkezi bu noktadır. Solar Plexusla ilgili hastalıklar arasında sindirim sorunları, alkol ba­ğımlılığı ve beslenme kaynaklı rahatsızlıklar sayı­labilir. 

Sakral çakranın (karın veya kuyruk sokumu merkezi) konumu gö­beğin birkaç santimetre aşağısıdır. İlk izlenimler ve eskiye ait duygusal görüntüler burada saklanır. Bu nokta ayrıca cinsel seçimlerin merkezidir ve yaratacılık için de önemlidir. Ren­gi turuncudur. Bu çakrayla ilgili tedaviler kapsamında geçmişte maruz kalınan suistimaller, kürtaj, cinsel­lik ve doğurganlık konuları bulunmaktadır. 


Genellikle böbrek üstü bezleriyle ilişkilendirilen Kök çakrası cinsel organlarda bulunmaktadır. Canlı kırmızı renk tarafından temsil edilir. Burası canlı kalmanın ve gezegenin bereketinden pay alma kabiliyetinin merkezidir. Yeryüzünde yaşama ve ona bağlı kalma gibi temel ihtiyaçları ilgilendiren konulara yönelir. 


Bahsettigimiz yedi ana çakra be­denin hem ön hem de arka yüzünde mevcuttur. İn­sanın eterik çiftinde toplam kırk dokuz çakra oldu­ğu söylenir fakat sözü edilen yedi çakra haricinde­kilerin enerji noktalan olduğu kabul edilmekte­dir. Akupunktur noktalan da küçük çakralar olarak bilinir.Kaynaklar:

Bronwen and Frans Stiene, The Reiki Sourcebook

Diane Stein, Reiki Esasları
Comments


bottom of page