top of page
  • mervesevinc

Reiki Üzerine Bilimsel Çalışmalar

"Şifa çalışmaları yapan insanların ellerinden yansıtılan enerji alanları kişinin vücudundaki denetleyici ve düzenleyici sistemle aynı yoğunluk ve frekanstadır'' James L. Oschman


Vücudumuzun işleyişinin bilimsel olarak araştırılabiliyor olması enerji tıbbı konseptinin soyut bir bağlamdan çıkmasına ve insanların yaşamlarında somut bir şekilde deneyimleyip fayda görebilecekleri bir olgu haline gelmesine yardımcı oluyor. Bu bilimsel araştırmalar sırasında vücutta meydana gelen değişimlerin ölçülebilmesiyle enerji terapisinin placebo efektinden çok daha fazlası olduğunun kanıtlanıyor.


Reikinin Kansere Faydası

Avustralya'daki Brownes Cancer Support Center'ın gerçekleştirdiği bilimsel araştırmaya göre reiki alan kanser hastalarının yaşam kaliteleri yükselmiş, semptom şiddetlerinde hafifleme görülmüştür.

Kanserle ilgili araştırmalar ve yayınlar yapan, konferanslar düzenleyen Amerikan ''Cure Media Group'' un 2003'te yayınladığı bir rapora göre ise reiki alan kanser hastalarının solunum sistemlerinde ve tansiyonlarında reikinin düzenleyici etkiler görülmüş, ağrıları azalmış ve moralleri yükselmiştir. Reiki kanser için kullanılan destekleyici bir tedavi haline gelmiş, Amerika, Avrupa ve Asya'da bazı kanser tedavi merkezlerinde reiki pratisyenleri de çalışmaya başlamıştır.


Ameliyatlarda Reiki

Kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz reiki pratisyeni Julie Motz ile girdiği ameliyatlardan reikinin faydasına yönelik önemli sonuçlar elde etti. Reiki alan hastaların hiçbirinde normalde sık rastlanan operasyon sonrası depresyon görülmedi. Bypass hastalarının hiçbiri operasyon sonrası ağrı ve bacak güçsüzlüğü deneyimlemedi. Organ nakli hastalarının hiçbirinde ise kişilerin vücudu organı reddetmedi.

1988'de Columbia/HCA Portsmouth Regional Hospital'da gerçekleştirilen bir klinik deneyde ise iki gruba ayrılan hastalar üzerinde ameliyat öncesi ve sonra 15 dakikalık reiki terapisi yapılmış ve reiki alan grubun daha az ağrı kesici kullandığı, iyileşme sürelerinin hızlandığı gözlenmiştir.


Reikinin ölçülebilinir fizyolojik etkisini destekleyecek datalar birçok medikal dergi yayınında ve kitapta mevcuttur. Eğer İngilizceniz iyi seviyedeyse okuyabaileceğiniz bilimsel araştırmalarla dolu kitaplardan bazıları: Energy Medicine: Scientific Basis by James L. Oschman, Spirituel Healing by Daniel J. Benor, Hands of Life by Julie Motz.


Kronik Hastalarda Acı, Anksiyete ve Depresyon Tedavisinde Reiki


1998'de Linda J. Dressen ve Sangeeta Singg'in gerçekleştirip medikal bir yayında paylaştıkları araştırmada kalp, kanser, hiperstansiyon, romatizma, Aids, ülser ve astım gibi çeşitli hastalıkları olan 120 kişi 3 gruba ayrılıp üzerlerinde 4 tedavi uygulandı. İlk tedavi reiki, ikinci tedavi progresif kas gevşetme egzersizleri, üçüncüde tedavi uygulanmadı ve dördüncü tedavi ise sahte reikiydi (yani reiki veriliyormuş gibi yapılıp reiki verilmedi). Tüm bu tedavilerin öncesi ve sonrasında hastaların değerleri ölçüldü. 3 aylık tedavi periyodu tamamlanınca elde edilen bulguda reikinin açık ara farkla acı ve ağrı azaltmada, hastaların vücudundaki değerlerin normal değerlere çekilmesinde diğer tedavilerden çok daha etkili olduğu görüldü.


Uzaktan Şifa Seanslarının İleri Aids Vakalarındaki Başarısı


Western Journal of Medicine'da Fred Sicher, Elizabeth Targ tarafından gerçekleştirip yayınlanan başka bir araştırmada ileri seviye 40 Aids hastası iki gruba ayrıldı. Birinci gruba, medikal tedavilerinin yanısıra, kendilerinin haberi olmadan enerji şifacıları tarafından haftanın 6 günü birer saatten 10 hafta boyunca uzaktan şifa yollanıldı. 6 ay sonra iki grubun sonuçları karşılaştırılığında uzaktan enerji alan grubun hastalıklarının büyük bir farkla daha az şiddetli seyrettiği, morallerinin daha iyi olduğu ve daha az hastaneye kaldırıldıkları ortaya çıktı.


Yukardakilere benzer reiki ile ilgili bilimsel araştırmalar lupus, multiple sclerosis, fibromyalgia ve tiroid hastalıkları gibi kronik hastalıklarda ve bazı psikolojik rahatsızlarda da yapılmış, elde edilen sonuçlar reikinin faydasını kanıtlamıştır.

Bu araştırmaların hepsinin ortak noktası kişilerin reikiyi düzenli bir şekilde belli bir müddet almış olmalarıdır. Özellikle şiddetli seyreden kronik hastalıklarda ya da kanser vakalarında kişi aldığı reiki enerjisini daha kısa sürede tüketir. Bu vakalarda haftada en az 1 kez tam seans önerilir.


Paylaştığım bilimsel araştırmalardaki bulgulara göre modern tıp ve enerji tıbbı birlikte çalıştığı zaman (holistik şifa) kişilerin iyileşme süreleri hızlanmış, tedaviye cevap verme oranları artmış ve genel sağlıkları üzerinde önemli olumlu etkiler görülmüştür.


Teknolojinin gelişmesiyle bilimsel metodlar da gelişip enerji tıbbının faydasıyla ilgili yeni bilimsel veriler elde edildikçe gitgide daha çok insan şifada holistik bir yaklaşımı benimseyecek. Psikoloji ilk ortaya çıktığı yıllarda döneminin biliminsanları tarafından gerçekliği ve ciddiyeti sorgulanan bir "akımken" şimdi nasıl bir bilim dalı olarak (çoğunluk tarafından) kabul görüyorsa benzer bir senaryonun reiki gibi enerji tıbbıyla ilgili de yaşanacağını düşünüyorum.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page